Rini Wagtmans
© Rini Wagtmans 2013
Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Ÿ
de eigenaar: de eigenaar van de website;
Ÿ
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
Ÿ
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
Ÿ
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De eigenaar heeft toestemming om foto/content of delen daarvan te publiceren waarvan de rechten liggen bij Guus de Jong, Henk Theuns en Cor Vos deze worden met schriftelijke/mondelinge toestemming geplaatst. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u middels het contactformulier contact met ons opnemen.
Colofon
Deze site is gebouwd middels het programma Studio Webdesign 5 Pro.
Deze site is gebouwd door John van Ierland www.woordmagie.nl
Deze site wordt beheerd door Gemke Makene en Jean-Michel Wagtmans
Foto introductie links: Frank van der Loo http://www.flickr.com/photos/frankvandeloo/2568913336/
Foto wielrengedeelte: De eigenaar heeft toestemming om foto/content of delen daarvan te publiceren
waarvan de rechten liggen bij Guus de Jong, Henk Theuns en Cor Vos.
Disclaimer en Colofon