Rini Wagtmans
© Rini Wagtmans 2013
Honorair Consul    onderscheiding
Kazakhstan
Onderscheiding
Rini heeft op 20 november jl uit handen van de ambassadeur een  herbenoeming  
gekregen van zijn  Honorair Consul schap voor  Kazakhstan tot 10 augustus 2014.

Mevrouw Mainura Murzamaiyeva, Ambasadeur van Kazakhstan had ook een
onderscheiding “vriend van Kazakhstan” voor Rini . Deze hoge onderscheiding
in Kazakhstan staat gelijk aan Ridder in orde van Oranje Nassau in Nederland.
Rini heeft deze onderscheiding te  danken aan alle bewezen diensten en zijn
talloze inzet voor Kazakhstan